Vi vill vara bäst på poddannonser

Vår målsättning är att varje nytt annonssamarbete ska skapa nytta och nöje för både annonsören och lyssnaren. Vi tycker att vi är något på spåren.

Vår ambition är att varje vecka förse våra lyssnare med poddavsnitt av så hög kvalitet som möjligt, och vi har samma krav på våra annonser. Vi tycker om att fylla våra annonsutrymmen med intervjuer, korta reportage eller annat innehåll som blir mer intressant för lyssnaren än att bara dänga väskan i bordet och skrika köp. Därför lägger vi också ned en hel del möda på både innehåll och på ljud, i hopp om att skapa en bra upplevelse för både kunder och annonsörer.

Vill du veta mer? Ring Jacob Bursell på 0704-930319, eller skicka ett mejl till jacob@kapitalet.se

Hur många lyssnar?

Kapitalet laddas i regel ned mellan 15 000 och 20 000 gånger per vecka. För en närmare förklaring av vad det innebär, se nedan.

Våra annonsformat

Vi erbjuder fyra format: pre-roll, kort midroll, lång midroll och “native”. Här hittar du en illustration som visar hur de är placerade i våra program:

Pre-roll

Det första som lyssnaren hör, före det ordinarie avsnittet. Innehållet förmedlas typiskt sett av Jacob, Gunnar eller Åsa, och är runt 30-60 sekunder långt.

Midroll, kort

Våra midrolls finns på två platser i varje avsnitt, en i inledningen av programmen (typiskt sett efter ett par minuter), och en i mitten. Här gillar vi att göra innehåll av redaktionell karaktär, gärna i form av korta intervjuer eller minireportage. En kort midroll är omkring 60-90 sekunder lång.

Midroll, lång

Våra långa midrolls är upp emot tre till fyra minuter, även om längden inte är avgörande för vår del. Det viktiga är att innehållet kan göras tillräckligt intressant så att lyssnaren får ut något av det.

Native

Våra native-annonser ligger direkt efter det ordinarie innehållet, och anpassas helt efter kundens önskemål. Här finns alla förutsättningar att ta ut svängarna med längre reportage och intervjuer.

Det tekniska

Lyssning och mätning

Kapitalet ligger på poddplattformen Podspace, som är certifierat av Poddindex. Annonserna “bränns in” i programmen, och blir således en bestående del av avsnitten. (Andra poddar använder s.k. dynamisk annonsering, där annonserna byts ut från vecka till vecka). Innebörden för dig som annonsör är att antalet lyssnare på varje avsnitt ökar med tiden.

Bilden nedan utgör ett fiktivt exempel, men visar på hur ett avsnitt kan laddas ned 10 000 gånger första veckan, 4 000 gånger andra veckan, 2 000 gånger tredje veckan, och så vidare. Det här ger ett mindre genomslag i det korta perspektivet, men en betydligt bättre lyssnarupplevelse, eftersom innehållet integreras bättre i programmen.

Lyssnar folk på annonserna?

Av nedanstående graf från Spotify framgår hur många lyssnare som “hoppar över” annonserna (det är i regel väldigt få). Därtill vittnar grafen om att runt 60 procent av lyssnarna tog sig igenom hela native-annonsen på runt 15 minuter. Med andra ord: 60 procent lyssnade på ett betalt innehåll. Vi tycker det är bra siffror!