Framtiden stänger av strömmen

Elbolaget Tibber vill vända upp och ned på elmarknaden genom att hjälpa konsumenter dra ned på förbrukningen.

Artikeln sponsras av Tibber.

Elmarknaden är inte helt enkelt att förstå sig på. En orsak är att el, som bekant, inte kan lagras i stor skala. Därför måste elen konsumeras i samma ögonblick som den produceras. Och om inte produktionen räcker?

Då blir det problem.

Eftersom vi människor behöver el väldigt mycket, styrs priset på el i hög grad av producenternas kostnader. Vind, som exempel, är billigt, dels eftersom vinden i sig är “gratis”. I länder med stor andel vindkraft kan därför elpriset vara noll när vindförhållandena är goda. Men elen blir snabbt dyrare i takt med att andra produktionsslag måste tas i bruk.

“Vi har vattenkraft, som ju har ett bränsle – vatten. Och vattenkraftsproducenterna kommer sätta sitt pris i enlighet med kostnaden för att använda vattnet”, säger Jacob Dalton, som ansvarar för elhandeln på elbolaget Tibber.

“Sen har du kärnkraft, och priset fortsätter sedan upp längs med en trappa tills du kommer till kolkraft, där du har kostnaden för kol, men också kostnaden för utsläppsrätter”.

Det är också det dyraste energislaget som sätter priset för all el. Eller med andra ord: om efterfrågan på el är så hög att man måste elda kol, så kommer vindkraftsproducenterna få lika mycket betalt för sin el som kolkraftsproducenterna får för sin.

Problemet?

I stunder då elnätet är ansträngt, så behövs i regel smutsig elproduktion för att täcka hela samhällets behov. Dessutom blir det i regel väldigt, väldigt dyrt.

Entré: förbrukningsflexibilitet!

Samhället kommer allt att döma behöva mer elproduktion för att klara framtida behov. Men Tibber och Jacob Daltons idé om framtiden är att vi också behöver bli bättre på att stänga av. Och med digitaliseringens hjälp kommer detta bli möjligt.

“I dag köper vi in el åt våra konsumenter, men i framtiden är det den här flexibiliteten som kommer vara värdeskaparen. Historiskt är det vattenkraften som gjort det [använts som reglerkraft], men i framtiden är det batterier i folks hem och i folks bilar som kommer stå för de här tjänsterna”, säger Jacob Dalton.

Idag betalar myndigheterna enorma summor för att stora kol- och oljeeldade kraftverk ska kunna stå i beredskap året om, endast för att tas i bruk några dagar eller timmar under den kallaste vintern. I framtiden, menar Jacob Dalton, kommer bolag som Tibber kunna stå för den här flexibiliteten, genom att skapa möjligheten för tusentals hushåll att tillsammans flytta sin förbrukning, eller sälja el som ligger lagrad i batterier.

“Det här är också en slags demokratisering. Det är pengar som slipper ur fickorna på ägarna till gaskraftverk, och ned i fickorna på normalt folk”.

Hos Tibber får du som kund 100% förnyelsebar el till inköpspris. Läs mer på Tibber.com.