Mjölkens hejarklack

Få företag känns så statliga som mejerierna. Hur kunde en kommersiell dryck bli det svenska folkhemmets uratom?