Kurvan som försvann?

För sex decennier sedan upptäcker en krokodiljägare ett intressant samband. Nu används det för att bestämma vår penningpolitik. Men borde den?

Sambandet mellan inflation och arbetslöshet illustrerade Phillips i en kurva, som gick bära hans namn. Principen bakom kurvan är enkel: när arbetslösheten går ner, får arbetare mer att säga till om, lönerna höjs, och företagen måste kompensera de nya utgifterna med högre priser. Vips: inflation.

Men sambandet har på lång sikt visat sig väldigt oexakt, bland annat för att förväntningarna på inflation bakas in i lönesättningar. Men är kurvan ändå användbar i penningpolitiken? Om det tvistar de lärde.

PS. William Phillips levde världens mest extraordinära liv!