Nigeria och den holländska sjukan

Nigeria ruvar på en av världens största oljetillgångar, men ändå har landet fastnat i en ekonomisk kräftgång. Varför?

Erik Esbjörnsson är Dagens Nyheters Afrikakorrespondent sedan nära tio år, och har rest i Nigeria vid åtskilliga tillfällen. Han är också en av författarna till boken Miljardlyftet, om Afrikas roll i världen, idag och i framtiden.