Pang för pengarna

Finns kopplingen mellan väldigt mycket pengar och en toppenprestation? Rätt många företag verkar tro det i alla fall. Annars skulle de väl inte betala sin vd jättemycket?

Vd-lönerna fortsätter att gå upp, och för dem som har bäst betalt är det bara en del av lönen som är helt vanlig lön, en stor del av ersättningen är rörlig. Alltså bonusar, pensionsavsättningar och olika incitamentsprogram. Men vilka belägg har ägarna för att belöna sina verkställande direktörer på det här sättet? Vet de att det fungerar att vifta med miljoner framför näsan för att få det de vill ha?

“Det vill man ju gärna tro, i den bemärkelsen att om nu ägarna är väl upplysta och de väljer att betala sina vd.:ar på detta sättet, så kan man ju tänka sig att det är väl underbyggt”, säger Lars Oxelheim, som är professor i ekonomi och internationella affärer med bas vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. 

Men riktigt så enkelt är det inte. I alla fall inte ur ett forskarperspektiv. Kanske är det så att ägarna har belägg för de höga lönerna, kanske är det väl underbyggt. Men det är i så fall ingenting som forskarna har möjlighet att säkerställa.

Pssst…gillar du Kapitalet?

Vill du höra våra hemligheter? Vilka det är som gör podden? Hur hittar vi på alla ämnen? Ge oss din adress så får du snart lära känna oss lite bättre. Vi kommer höra av oss sporadiskt.

Vi gör inget dumt med din data. Läs mer här.“Det beror på helt enkelt statistiska problem, företagen är inte tillräckligt transparenta för att man som forskare riktigt ska kunna få grepp om de här incitamentsprogrammen, och på samma sätt är det ett problem med vad är det för prestation som belönas. Det är också oklart i många sammanhang. Och när man tar då de här två oklara fenomenen med varandra, så blir det väldigt svagt samband. För då blir det ju slump bara.”

Men då låter det ju som att man har inte riktigt belägg för att belöna på det sättet?

“Nej, det kan låta så. Och som jag säger, det är ett statistiskt problem. Min övertygelse är att det finns fog för detta att man har incitamentsprogram. Det handlar ju om att man ska få vd att ta lite extra risk, och för det får man ge ett incitament för att ta den här extra risken. Problemet är ju sen att man måste utforma det här programmet så att det inte blir för mycket risk för företaget. Och det är ett delikat problem”, säger Lars Oxelheim.

Så varför är inte företagen mer transparenta med hur incitamentsprogrammen fungerar, så att forskarna i lugn och ro kan undersöka om de fungerar och är rimliga eller inte?

“Om man är för tydlig med vd:s förhållande och lönesättning så kan man ju råka ut för det att någon annan gärna vill ha den här personen, och vet då exakt villkoren och kan konkurrera ut den och så vidare”.