Hur behåller man sin personal?

Att få folk att arbeta kan vara en konst, liksom att få dem att stanna kvar. Då kan ett incitamentsprogram vara på sin plats.

Det här inlägget är skrivet i samarbete med Aspia.

Det finns ett citat som förefaller vandra jorden runt på LinkedIn, och det lyder något i stil med:

Person A: “Vad händer om jag satsar pengar på mina anställda, och så slutar de?”

Person B: “Vad händer om du inte satsar pengar på dina anställda, och de stannar?”

Samtidigt verkar mycket peka mot att just vidareutbildning, för att ta det exemplet, bidrar till att folk faktiskt vill stanna kvar på sina arbetsplatser. Pengar är mindre viktigt.

“Studier visar att det är andra faktorer. Din närmsta chef, få utveckling på företaget, få rätt utbildning, att styra över sin egen tid. Dina arbetskamrater. Allt sådan hamnar oftast högre i alla de här studierna om varför folk går till ett visst företag”, säger Björn Johansson på Skeppsbron Skatt – en del av Aspia.

Björn har arbetat med incitament i närmare tjugo år, sedan han en gång råkade skriva en uppsats i ämnet på universitetet. På vägen har han lärt sig att det i slutändan är högst individuellt vad som får folk att gå till jobbet. Men det finns ändå situationer där pengar är en del av bilden. Där står arbetsgivaren plötsligt inför en snårskog av alternativa sätt att ge de anställda rätt incitament: bonusar, aktier, allsköns optionsprogram eller större avsättningar till pensionen. Samtidigt finns det goda skäl att tänka till ordentligt innan en anställd sys in i verksamheten.

“För det handlar ju om att rekrytera, bibehålla och attrahera personal. Och just bibehållandefrågan kan ju bli åt andra hållet. Man låser in någon i ett delägarskap, och så visar det sig att det är fel person. Då måste man säkerställa att man kan ta sig ut också”, säger Björn Johansson.

Aspia har en massa bra tips för folk som vill lära sig mer om företagande, och en del av dem hittar man på bloggen aspia.se/kunskap