Indikatorerna som förutspår konjunkturen

Högkonjunkturen är officiellt slut. För att förutspå hur djup och lång en kommande lågkonja kan bli, har vi tagit tempen på tre av de viktigaste indikatorerna.

Den 9 oktober kallade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till presskonferens. Det var inga särskilt upplyftande nyheter – högkonjunkturen är slut för den här gången. Ett par veckor senare sitter hon i sitt tjänsterum och menar att vi kan ta beskedet med en nypa salt.

“Ja, hur säker är jag på att högkonjunkturen är över? Är jag säker på att vi överhuvudtaget har haft en högkonjunktur?”, säger hon. Det är ingen ny osäkerhet som prognoschefen plötsligt visar upp, utan hon fastslår bara det som alla i konjunktursvängen alltid vetat: att mäta konjunkturen är riktigt svårt. I princip går det ut på att jämföra den faktiska BNP-tillväxten, med den hypotetiska diton, alltså hur det hade gått för Sverige om vi inte befunnit oss i en högkonjunktur? I ett normalläge, hur mycket varor och tjänster hade vi kunnat producera, och vad producerade vi faktiskt? Det finns bara ett problem med att mäta hypotetisk BNP-tillväxt:

“Vi får aldrig några svar. Det är en o-observerbar storhet”, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Om det låter krångligt att mäta konjunkturen i dagsläget så är. det om möjlig ännu svårare att förutspå vad som ska hända med konjunkturen i framtiden. Konjunkturinstitutet tittar på befolkningsprognoser, hushållens förtroende och sysselsättningen, men det finns också en uppsjö av andra indikatorer som sägs kunna förutspå konjunkturläget.

Arkitektindex (ABI)

Vad är det: Ett index baserat på svar som amerikanska arkitekter ger på frågor om efterfrågan av kommersiella fastigheter.

Trovärdighet: “Det säger sig självt att arkitekter märker av efterfrågan tidigare än andra. De brukar ligga 9-12 månader före resten av ekonomin”, säger Carl-Henrik Söderberg, huvudredaktör på Aktiespararna.

Status: Visade första svaghetstecknen i mars, och började dala rejält i augusti.

Hundaccessoarindex (HAI)

Vad är det: Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahls egna indikator. Utgår från hennes upplevelse av hur det går för butiker som säljer konjunkturkänsliga varor som hundglass och lyxdunjackor till hundar.

Trovärdighet: “En tramsig indikator. Man vill alltid ge det bästa till sin hund”, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz, enligt uppgift från Ylva Hedén Westerdahl.

Status: Enligt Ylva Hedén Westerdahl har många hundaccessoarbutiker stängt igen, både i Norrtälje och i Stockholm. Ingen upplyftande prognos.

Yieldkurvan

Vad är det: En kurva som illustrerar skillnaden mellan räntan på långa och korta amerikanska statsobligationer. När kurvan inverterar, och räntan på långa obligationer blir lägre än räntan på de med kort löptid, sägs en lågkonjunktur vara på gång.

Trovärdighet: “Yieldkurvans invertering har förutspått de sju senaste recessionerna”, säger Carl-Henrik Söderberg, huvudredaktör på Aktiespararna.

Status: Kurvan inverterade i mars i år, och är just nu nära nog helt platt.

Så vare sig man tittar på hundaccessoarer eller amerikanska statspapper kan det alltså finnas anledning att tro att högkonjunturen verkligen är slut, hur svårt det än är att mäta den.