“Verklig diversifiering” genom lån till solenergi

Under devisen “people, planet, profit” är Trines idé att sammanföra avkastningssugna sparare med solenergibolag som behöver rörelsekapital. Här berättar Hanna Lindquist hur det går för dem, och vad de har för planer för framtiden.

Den här artikeln är publicerad i samarbete med Trine

Hej Hanna! Hur går det för Trine?

– Vi nådde precis en milstolpe när vi passerade över 200 miljoner kronor som investerats i solenergi! Snart är vi ungefär 10,000 investerare, vilket känns roligt, och återbetalningar har också börjat komma in till investerare vilket vi ser som ett tydligt kvitto på att modellen som började som en spännande idé faktiskt funkar i praktiken.

Er idé går ju ut på att sammanföra sparare med företag som säljer solpaneler i områden där man saknar el. Hur hittar ni de här företagen?
– Vår ambition har alltid varit att bygga starka partnerskap och växa tillsammans med bolagen vilket också inneburit att många av de nya partners vi hittar gör vi genom att företag vi redan lånat ut till faktiskt rekommenderar och introducerar oss till nya bolag. Sedan gör vårt investeringsteam också ett stort arbeta i att omvärldsbevaka och på så sätt hitta nya, spännande bolag som vi kontaktar.

Hur gör ni för att bedöma risken? Är bolagen lika transparenta som företag i Sverige?
– Vi har en omfattande bedömningsprocess som består av två delar. Dels kvantitativt vilket innebär att vi analyserar deras finanser, alltifrån årsredovisning och skuldsättningsgrad till försäljning och ekonomisk styrning. Vi har även tillgång till deras back-end data där vi i realtid kan följa antal system som installerats, återbetalningar från kunder med mera. Denna data ger oss väldigt god insyn och är svår att manipulera. Den andra delen är mer kvalitativ där vi bland annat utvärderar teamet, deras processer, marknadsvillkoren och så träffar v alltid deras kunder på plats. Bolaget tilldelas sedan poäng på dessa områden som viktas och omvandlas till en förväntad riskklass för bolaget.

Nyfiken på vad en investering via Trine gör för nytta? Kolla här!

Hur mycket pengar lånar bolagen typiskt sett? Och vad gör de för pengarna?
– Enskilda lån hos oss är just nu är mellan 250,000 – 1 miljon euro och vi skriver också större ramavtal med en del av bolagen vilket gör att vi kan ge dem finansiering under en längre period och samtidigt växa tillsammans med bolagen. Bolagen använder lånet för att kunna växa och få fler kunder. De köper in systemen i förskott för att kunna möta behovet av en växande marknad. Eftersom det är en kapitalintensiv industri så behövs inströmning av kapital för att bolagen inte ska stagnera utan fortsätta växa.

– Vilken nytta gör bolagen lokalt? Alltså, vad bidrar jag med som investerare?
De bolag vi jobbar med är verkliga innovatörer och leder utvecklingen när det kommer till både utbyggnaden av förnybar energi men också i att möta de riktiga behov som finns i de regioner de verkar i. Många av deras kunder, såväl hushåll som företag, har tidigare inte haft tillgång till tjänster och service som vi tar för givet, exempelvis elektricitet eller internet, men nu dyker det upp bolag som förstått vilken potential det finns. De behöver bara kapital så de kan fortsätta växa och utveckla sin affär. Konkret i vårt fall så har investeringarna hittills inneburit att över 1.5 miljoner människor och företag får tillgång till solenergi samtidigt som mer än 400,000 ton koldioxid kunnat undvikas.

Som investerare, hur stor del av sitt sparande är det vettigt att ha i ett sådant här tillgångsslag?
– Det är svårt för oss att svara på. Vi brukar prata om att investeringar via Trine ska ses som en verklig diversifiering då det innebär att du får en helt annan typ av exponering jämfört med de tillgångsslag du kanske redan har. Du hittar med stor sannolikt inte dessa bolag i någon fondportfölj eller på börsen. Men självklart förekommer det risker, precis som med alla investeringar, är det viktigt att vara medveten om att man kan förlora delar eller hela sitt investerade belopp.

Hur ser ni att er tjänst kommer att utvecklas framåt? Vad vill ni åstadkomma?
– Vi ser att den på sikt kommer konkurrera med tjänster som Avanza och Nordnet som många idag använder för att investera och spara pengar. Vi har också planer på att starta en företagsobligationsfond riktad mot institutionellt kapital, vilket vi ser som ett viktigt led i att mer finansiering styrs till hållbara sektorer. Vårt mål från starten har alltid varit att erbjuda ett enkelt och självklart sätt att investera för att få finansiell, miljömässig och social avkastning.

Jacob Bursell