Systemet slog tillbaka

KAPITALET SOMMAR: I ett halvår firade Lasse Taavola stora framgångar genom att utnyttja ett kryphål i Systembolaget regler – sedan slog systemet tillbaka.

För snart fem år sedan insåg spritproducenten Lasse Taavola insåg hur tufft det skulle bli att etablera sitt företag AB Svenska Sprit. Att komma in i Systembolagets sortiment är nämligen svårt. Ett stort regelverk bestämmer vilka produkter som kan säljas i butikerna.

Men Lasse hittade ett kryphål – som lokal producent kunde man komma in på tre systembolag per produkt, och Lasse började massproducera lokala produkter. Genom att åka runt i hela landet och plocka ingredienser: enbär, fläder och dill, kunde han knyta sin sprit till platsen han plockat ingredienserna. På så sätt kom Lasse Taavolas produkter in på 60 systembolag på 6 månader.

— Jag satte det i system. Jag plockade fläder i Skokloster, dill på Djurgården och lät brorsan plocka enbär i Göteborg. Sen började jag placera dryckerna på tre olika bolag per produkt, säger han.

Lasses strategi gjorde succé. På ett halvår kunde han betala av fabriken och andra startkostnader. Sedan vände framgångarna. Systembolaget ändrade reglerna. Nu kan man bara komma in på de systembolag som ligger närmast fabriken. Vilka råvaror som är i spriten spelar ingen roll.

— Det kändes inget vidare. Då försvann ju hela grundidén, det var därför jag startade. Jag tror inte att de trodde på mig, att de litade på att jag faktiskt åkte runt och plockade allt, säger Lasse Taavola, som själv försäkrar att han åkte runt och plockade alla ingredienser.