En upphandling som gick i baklås

Malmö stad bestämde sig för att ersätta tusentals nycklar med en app i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. Smart! Men efter en offentlig upphandling föll valet av mobilt operativsystem på Windows 10 Mobile. Det visade sig vara mindre smart.

Det var 2015 som Malmö stad fattade beslut om att satsa på digitala lås, mobil dokumentation och smarta mobiler inom hemtjänsten. Upphandlingsprocessen satte igång och stadens IT-avdelning gjorde en noggrann teknisk analys som utmynnade i en lista på vilka krav de nya mobiltelefonerna var tvungna att leva upp till. Bland annat måste de gå att hantera på avstånd.

“Det handlar om funktioner som att om man ringer till vår servicedesk och säger att man har tappat sin telefon, då vill vi ju kunna med hjälp av antingen personens ID eller telefonnummer kunna säkerställa att den raderas på fjärr, vi vill kanske tvinga på ett regelverk på telefonerna, så att man alltid måste ha en pinkod, på telefonen, och vi kanske vill styra vilken typ av applikationer det finns på telefonen”, berättar Patrik Kron, IT-chef i Malmö stad.  

Framför allt handlade de tekniska kraven om att kunna garantera den personliga integriteten hos brukarna som har hemtjänst. Tappar du en nyckel så byter dy låset, detsamma var tvunget att gälla med telefonerna.

“Ju tuffare kraven blir, desto smalare kan det ju tendera att bli i vilken form av lösningar som finns tillgängliga på marknaden”, säger Patrik Kron.

Den lösning som levde upp till stadens högt ställde krav stavades Windows 10 Mobile. Ett operativsystem som hade små marknadsandelar jämfört med iOS och Android. Samma år som Malmö stads offentliga upphandling avslutas och landar i att de ska använda sig av Windows 10 Mobile för de nya digitala låsen, så bestämmer sig Microsoft för att lägga ner tillverkningen av mobiltelefoner i fabrikerna i Finland. Året därpå är dödsdomen ett faktum när Microsoft meddelar att de inte kommer att fortsätta att utveckla operativsystemet Windows 10 Mobile.

“Det blev ett antal lås uppskruvade, sen kommer projektet aldrig riktigt vidare, man försöker starta om, men det blir ohållbart eftersom man inte får tag på telefoner”, säger Björn Sassler, projektledare i Malmö stad.

Nej, projektet kommer inte vidare när Windows 10 Mobile går i graven. Men då har Malmö stad redan hunnit inhandla 1200 lås för sammanlagt en miljon kronor, varav 400 stycken redan är monterade. De resterande 800 packas aldrig upp från sina kartonger.  Frågan är hur Malmö stad hamnade i den här situationen. Borde de ha förstått vartåt det barkade för windowstelefonerna redan 2015, eller handlar det lika mycket om att det är svårt att genomföra en stor offentlig upphandling?