En pall av tall (som blev Europamall)

Den har avgjort storleken på våra sockerbitar och designen på en av Ikeas mest populära kaffemuggar. Den har också sett i princip likadan ut i 70 år. Träpallen har kallats för det enskilt viktigaste objektet i den globala ekonomin – och den vanligaste av dem alla, Europapallen, kom till i Klippan, i nordvästra Skåne.

Elva plankor och 78 spik. Träpallen är en enkel konstruktion. Men att tänka sig en värld utan den, är som att tänka att du skulle flytta utan att lägga dina saker i flyttkartonger och vara tvungen att bära varje liten pinal för sig. Det är lätt att räkna ut att det skulle ta oändligt mycket längre tid.

“Den har ju inte bara förändrat själva transporten. Den har ju också revolutionerat hur vi lagrar produkter. Lastpallen är ett fantastiskt redskap”, säger Per-Olof Arnäs, logistikforskare på Chalmers.

Lastpallen är enligt historien en amerikansk uppfinning och fick sitt stora genombrott under andra världskriget. När kriget var slut lämnade amerikanerna båda lastpallar och tillhörande gaffeltruckar efter sig i Europa och andra delar av världen. En av de där gaffeltruckarna hamnade hos Helsingborgs fryshus. För att kunna använda en gaffeltruck krävs lastpallar. Helsingborgs fryshus vände sig då till bröderna Svensson i Klippan och frågade om de kunde konstruera en.

“Det var bara att konstatera att bröderna Svensson inte visste vad en lastpall var, men när de väl fick se en ritning så var det ju mycket bättre att göra lastpallar än att göra grönsakslådor, som de hade gjort tidigare. En lastpall krävde ju mer virke, och var lite rejälare”, berättar Lennart Svensson. Son till Ivar Svensson som tillsammans med sin bror och sin fru grundade Gyllsjö Trä 1946.

Något år senare hörde SJ av sig. Det här var på den tiden när det mesta fortfarande transporterades med tåg. SJ hade slagit sina påsar ihop med truckföretaget BT och bestämt sig för att ta fram en lastpall som skulle passa på de svenska järnvägarna. För att lyckas med det behövde de någon som hade kunskap om trä och som kunde konstruera en bra träpall. Valet föll på Gyllsjö Trä. Resultatet blev den så kallade SJ-pallen. Ytterligare några år senare vill Europa enas om en standardiserad modell som ska användas över hela kontinenten, för att underlätta transporterna mellan olika länder. Den europeiska järnvägsunionen, UIC, kallar till ett möte.

“De bestämde vid ett möte att vid nästa möte ska alla ha ett förslag med sig så ska vi ha en europeisk pall. Och då gick SJ fram med den svenska modellen, den som vi hade  varit med på, Schweizarna kom med en annan konstruktion, mer lik den som amerikanarna hade”, berättar Lennart Svensson och fortsätter:

“Men då valde man den svenska modellen, och det är det som är Europapallen idag”.

SJ-pallen blev Europapallen, som än idag är europeisk standard och världens mest använda lastpall.