Kan Japan komma i-Yen?

På 1980-talet sopade Japan banan med amerikanerna. Japanska varor vällde in på den amerikanska marknaden. Sen hände det något. Japan gick från att vara det stora hotet i öst till att bli något av ett skämt. Ett land man tyckte synd om. Hur gick det egentligen till?

Efter andra världskriget går den japanska ekonomin som tåget. Tillväxten är urstark. Så stark att resten av världen börjar dra öronen åt sig – är Japan på väg att ta över hela världen…?

“Det fanns en rädsla för Japan ute i världen, Japan as number one var det en amerikansk författare som skrev en bok om, och hur Japan skulle överta hela världen egentligen, så blev det ju inte, utan de var framgångsrika men även de skulle ju få problem”, berättar Marie Söderberg, som ä professor och chef för Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm.

Parallellt med att Japan har vuxit sig starkt så har priset på dollarn skenat, något som amerikanerna inte är så glada över. Det skapar obalans i den globala handeln. Japanerna har väldigt lätt för att sälja sina produkter till USA, men USA har desto svårare att sälja sina i Japan. 1985 lyckas USA övertala några av världens största ekonomier, däribland Japan, att ingå en överenskommelse som syftar till att få ner priset på dollarn. Den förbereds i all hemlighet och kommer att kallas för Plazaöverenskommelsen, döpt efter Plazahotellet i New York där den skrivs under i september 1985. Överenskommelsen går ut på att Frankrike, Västtyskland, Storbritannien, Japan och USA ska sälja stora mängde dollar, för att få ner priset på valutan. Det lyckas. Men det leder också till att den japanska valutan skjuter i höjden. Japanska staten försöker parera utvecklingen, men mot slutet av 1980-talet är Japan på väg in i en finans- och fastighetsbubbla med kraftigt stigande priser och 1990 spricker bubblan.

“Den enkla sammanfattningen är att Japan var ett land där tillväxten hade börjat bromsa in och samtidigt drabbas de av en finansbubbla”, säger Robin Harding, byråchef i Tokyo för tidningen The Financial Times.

Robin Harding menar att Japan efter kraschen var för långsamma med att städa upp i finansbranschen och att det sedan blev ett ankar som höll tillbaka ekonomin under hela 1990-talet. Det decennium som sedan kommit att kallas det förlorade årtiondet.

20 år senare är Japans tillväxt svag, inflationen nästintill obefintlig och statsskulden över 200 % av BNP. Så vad var det som hände? Och hur länge kan Japan fortsätta som nu, med hög statsskuld och låg inflation?