Fånga morgondagen

Vi blir allt äldre och de flesta av oss kommer att vara pensionärer i minst 20 år. Ändå ägnar vi knappt en tanke åt vår pension. Det är ett problem, menar nationalekonomen Mikael Elinder. Han vill att vi ska sluta fånga dagen och istället ha siktet inställt på morgondagen.

Artikeln baseras på ett reportage publicerat i samarbete med SNS. Reportaget börjar 27 minuter in i avsnittet om Talanglösa bankirer.

Vissa saker är lättare än andra att skjuta framför sig. Gå igenom de där kartongerna som man ställde ner i källaren när man flyttade in är en sådan sak. Ta tag i sitt pensionssparande är en annan. Och det sistnämnda borde vi bli bättre på, om inte annat för att slippa oroa oss för att inte veta om vi kommer att klara oss ekonomiskt som pensionärer. Det menar nationalekonomen Mikael Elinder. Tillsammans med kollegan Johannes Hagen har han skrivit SNS-rapporten “Den komplexa tjänstepensionen”. Den bygger på en stor enkätstudie där respondenterna fick svara på frågor om vad de tror att de kan om tjänstepensionssystemet, men också frågor om vad de faktiskt kan. 

– Folk säger att det här med tjänstepensionen är väldigt svårt och att de upplever att de inte kan tillräckligt mycket, sen visar vi att ja, det stämmer ganska väl överens med vad vi hittar i faktafrågorna. En del kan ganska mycket, men många kan väldigt lite, säger Mikael Elinder.

Ett av de mest förvånande resultaten från enkäten var hur många som uppgav att de faktiskt inte vet om de kommer att få någon tjänstepension eller inte.
– Det är viktigt att veta det, men ändå är det en fjärdedel som säger att de inte vet, så det finns ju ett ointresse också i någon mening.

Och det där ointresset är ett problem, tycker Mikael Elinder.
– Vi ägnar kanske 10-15 år till utbildning för att vi ska få ett gott arbetsliv, och så jobbar vi i kanske 30 år, och sen funderar vi ingenting på de sista 20-30 åren, det är helt orimligt, som jag ser det, helt orimligt, det är alldeles för mycket carpe diem i det här.

För att råda bot på det här har Mikael Elinder och hans kollega ett antal policyförslag. Ett av dem är att kunskap om pensionen borde ingå i skolundervisningen.
– En  utgångspunkt i samhällskunskapen skulle kunna vara hur försörjer man sig som äldre i Sverige idag. Hur fungerar det? Hur lever man? Och vilken hjälp får man om man inte har tillräckligt med pengar själv? Jag tycker inte det är jätteviktigt om man gör några aktiva val, men att man tar ett ansvar för sitt liv och förstår hur det fungerar, det tror jag är viktigt.