Vem tjänar pengar i finansbranschen?

Pelle Strömberg var orolig. Om finansbranschen betalar så höga löner, kommer alla smarta personer hamna där? Vem ska då knäcka cancergåtan? Det han landade i är relativt goda nyheter: vi behöver inte oroa oss.

Det har, enligt Pelle Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, funnits en rådande förklaring till varför man tjänar så mycket i finansbranschen. Efter 80-talets avregleringar och 90-talets datorisering av branschen hade jobbet blivit svårare.

“Det är mycket snack om att Gunnar Sträng tidigare bestämde vem man fick låna ut pengar till, och hur mycket räntan skulle vara. Men efter avregleringarna krävdes det faktiskt talang för att kunna jobba på finansiella företag, och då ökade efterfrågan på just talang”, säger Pelle Strömberg.

Med ökad efterfrågan på talang så steg också lönerna. 1990 tjänade en genomsnittsanställd i finansbranschen 30% mer än den genomsnittsanställda i andra privata branscher. 2010 hade den siffran stigit till 70%. Det som Pelle Strömberg och hans kollegor upptäckte var dock att talangen inte hade ökat i takt med lönerna.

“Det våra resultat visar att det fanns ingen relation mellan ökningen i talang och ökningen i lön. Och om det vore så att lönerna i finansbranschen drivs av de här mest talangfulla individerna blir mer och mer produktiva över tid, så borde finansbranschen vilja anställda mer och mer talangfulla personer. Men andelen talangfulla personer i finansbranschen är i princip konstant mellan 1990 och 2010”, säger han.

Talangmåttet de utgått ifrån är mönstringstester för männen, där både IQ och icke-kognitiva färdigheter, något förenklat “EQ” har mätts. För kvinnor, som är underrepresenterade i finansbranschen, har man använt skolbetyg från grundskolan. Det ska sägas att den genomsnittliga anställda i finansbranschen är mer talangfull vad gäller IQ och framförallt EQ än den genomsnittliga anställde i andra branscher. Men talangen är i princip konstant. De har alltid varit ungefär lika talangfulla, men nu tjänar de väldigt mycket mer.

Om det nu inte är en ökad efterfrågan på talang som drivit löneökningen i finansbranschen, vad är det då som har hänt? Pelle Strömberg tror att det kan ha att göra med finansbranschens stora tillväxt de senaste decennierna, och de vinster som bankerna har gjort under denna tid.

“Det man som nationalekonom kan tycka är lite konstigt är att bara för att en bank tjänar mer och mer pengar betyder inte det att man ska betala den som jobbar högre och högre lön, särskilt om den personen kan bli utbytt mot någon som kan göra ett i princip lika bra jobb”, säger han.

Pelle Strömberg menar dock att det säger något om hela branschen att de störa löneökningar som har genomförts har blivit möjliga.

“Hur kan ett företag göra övervinster? Någonstans tyder det på att det kanske inte är benhård konkurrens. En hypotes man skulle kunna ha är att det här har att göra med en finansbransch som har växt väldigt mycket och att det inte är en superkonkurrensutsatt bransch i någon mening, för att det tjänas väldigt mycket pengar av många aktörer. Varför ska det kosta så mycket för samhället att få de här tjänsterna? Det är en intressant sak att fundera på tycker jag”, säger han.