Kamprad, Persson och… Nygren?

På 1970-talet jämfördes han med Ingvar Kamprad och Erling Persson. Det organisatoriska geniet som byggde upp blomsterbranschens McDonald’s. Men idag är det knappt någon som minns Bengt Nygren. Så vad var det som hände? Kapitalet berättar historien om blomsterkungen som försvann.

I en vit, fallfärdig mexitegelvilla utanför Eskilstuna hittar man de få spår som finns kvar av det som kunde ha blivit ett HM eller ett Ikea. På 1970-talet var Bengt Nygren blomsterkung, men idag finns han inte ens på Wikipedia.

“Bengt Nygren var den av de tre, Persson, Kamprad, Nygren, den av de tre som försvann”, säger Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, fotograf och medgrundare till lokalpartiet Demokraterna. Han har också skrivit boken “Övergivna platser”, där Nygrens villa utanför Eskilstuna finns med.

1970 stod Nygren kanske på toppen av sin karriär som blomsterkung. Hans blomsterkedja Buketten hade 55 butiker runtom i landet, han drev Europas största trädgårdsodling och företaget omsatte motsvarande 550 miljoner. Så vad var det som hände?

På 1950- och 60-talet hade svensk ekonomi gått som tåget. Skatterna var inte särskilt höga, men det fanns ändå utrymme för stora sociala reformer. På 70-talet förändrades läget snabbt.

“Då bröts liksom den här gynnsamma ekonomiska utvecklingen och vi hamnar liksom i en lågkonjunktur, inflationen ökade och det blir då svårare att ta in skatterna utan att höja skatterna”, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Ett tuffare ekonomiskt klimat med höjda skatter sammanträffade dessutom med en internationell oljekris, politiska diskussioner om löntagarfonder och en alltmer fientlig inställning till landets nyblivna miljonärer. I ljuset av allt detta, gjorde sig Nygren mot slutet av 1970-talet redo att ta sin verksamhet ut i Europa i samarbete med ett amerikanskt företag. Men på grund av valutaregleringen krävdes Riksbankens godkännande för att få föra ut kapital ur landet, och Riksbanken sa nej.

“Antagligen hade det väl samlat ihop länge och så kom det där beskedet från Riksbanken.  Att öppna på det där sättet ner mot Europa hade varit en utmaning, ett sätt att fortsätta, och så kan du inte göra det. Nu får det vara nog. Nu räcker det”, säger Jan Jörnmark om Nygrens beslut att efter nederlaget med Riksbanken fatta beslut om att sälja sin verksamhet och flytta utomlands.

Idag lever Nygren tillsammans med sin fru på Bermuda.