Hur bra är syndikalister på att driva försäkringsbolag?

I snart 20 år har Planka.nu drivit den p-kassan, ett slags försäkring som täcker SL:s tilläggsavgifter ifall den plankande åker fast. Försäkringen är kontroversiell, men kan mycket väl bygga på en mer hållbar affärsmodell än de stora försäkringsbolagen.

Planka.nu arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik, och iscensätter bland annat patruller som varnar för trafikanter. Organisationens metoder och syfte är kontroversiella, och planka.nu har anmälts av av bland andra SL för uppvigling till brott. Men hur bra är de egentligen på att sköta ett försäkringsbolag? Hela verksamheten finansieras av p-kassan, en typ av försäkring där medlemmarna betalar 100 kronor i månaden, och i utbyte får sina tilläggsavgifter på 1500 kronor betalda.

“Sannolikheten att man ska gå i konkurs är väldigt liten. Det händer en gång på 1500 år, utifrån de här siffrorna”, säger Johan Leifland riskanalytiker på Trygg Hansa.

Han har utgått från Planka.nu:s statistik från december, då 250 personer var betalande medlemmar i P-kassan, och fyra tilläggsavgifter betalades.

“Det finns regler för försäkringsbolag som säger att risken ska vara att gå i konkurs en gång på 250 år. Det här är sex gånger högre. Ur ett försäkringsperspektiv så är det här en väldigt säker verksamhet”, säger Johan Leifland.

Överskottet från p-kassan är det som finansierar Plankas verksamhet, och Johan Leifland säger att själva upplägget för produkten är väldigt gynnsamt.

“Det hade varit en dröm att hitta en så här enkelt produkt att försäkra, där summan alltid är den samma, och det bara finns en risk att räkna på. Det hade varit otroligt bekvämt”, säger han.