Vem ska betala för det vita guldet?

Svenska mjölkbönder vill ha mer betalt för sin mjölk, de menar att kalkylen inte går ihop. Samtidigt säger nio av tio svenskar att de är beredda att betala mer för att mjölken ska vara just svensk. Så varför höjer man inte bara priset?

2015 sitter mjölkbonden Elin Torstensson på sin gård utanför Uppsala och ser hur mjölkpriset blir lägre och lägre. Kalkylen är redan tuff som den är, och djuren kostar vad de kostar. Då får hon en idé. Hon ska köpa en mjölkautomat och sälja en del av sin mjölk direkt till konsumenterna i närområdet. Sagt och gjort, Elin införskaffar en mjölkautomat och börjar sälja mjölk för 15 kronor litern. Det är några kronor mer än i butik, och det går alldeles utmärkt. Så varför höjer man inte bara priset på mjölken?

En del av svaret är att all mjölk inte blir mjölk. En allt större andel blir andra produkter som ost, fil eller kanske proteinpuddingar. Så för att bönderna ska få mer betalt för sin mjölk som ett resultat av höjt pris i butik, då är det betydligt fler varor än bara mellanmjölken som måste kosta lite mer. Det menar Oskar Schönning, ekonomireporter på lantbrukets affärstidning, ATL.

– Man tenderar att vara nationalist när det gäller de färska produkterna, men sen kan ju folk proppa i sig en proteinpudding när de går på gymmet och den bryr de sig inte om var den kommer ifrån. Ju mer förädlat det är, desto mindre verkar det här vurmandet för det svenska slå till, säger Oskar Schönning.

När mejerierna får frågan varför de inte bara höjer mjölkpriset brukar svaret ofta handla om att de måste konkurrera på världsmarknaden och att världsmarknadspriset i perioder är väldigt lågt. Men det är bara halva sanningen, enligt Oskar Schönning. Mejerierna är kooperativ som ägs av producenterna själva, alltså mjölkbönderna. Priset som bönderna får för sin mjölk är alltså i praktiken det som blir kvar när allt annat i kooperativet är betalt.

– Mjölkpriset som de svenska bönderna får är inget marknadspris i någon traditionell bemärkelse, det är inget marknadspris där säljare och köpare möts fritt, utan mjölkpriset är en effekt av vad deras egna organisationer levererar, och det påverkas av världsmarknadspriset, säger Oskar Schönning.