Vanans makt

Ett nytt år betyder nya försök att börja träna, sluta röka, eller bli mer effektiv. Många misslyckas, men vanans makt kan användas för att uppfylla målen.

Många av de hastigt påkomna nyårslöftena bygger på en vana. Kanske ska man börja cykla till jobbet, använda mobiltelefonen mindre eller börja göra en veckobudget. Men för att löftena faktiskt ska infrias krävs en förståelse för vad en vana egentligen är.

“Många tänker att det handlar om motivation. Det är som att vi tror att det är en kemisk balans i kroppen, när man egentligen ska titta på sakerna runtomkring”, säger Oskar Henrikson, psykolog på psykologifabriken, som bland annat jobbar med att skapa vanor i organisationer.

Han menar att man istället bör titta på två helt andra sker: svårighetsgrad och belöning. Hur stort är hindret, och hur bra kommer du må när du klarat det? Om hindret är stort och belöningen är liten, så är det svårt att göra det till en vana. Att försöka förändra förutsättningarna så att hindret blir mindre, eller att öka belöningen är då vägen framåt. Men lyckas man väl göra något till en vana, så blir det enklare.

“Vid en viss tidpunkt kommer din hjärna att förutspå belöningen redan innan du har utfört sysslan. Personer som inte tränar kan vara väldigt frågande inför personer som tränar, och tycka att det är orealistiskt att de är sugna på att träna. De tänker att det har med motivation att göra, men kroppen förutspår att något kommer bli kul, och ger belöningen redan innan man har tränat. Det är bara att belöningen blivit större”, säger Oskar Henriksson.