Besvärliga människor

Entreprenörer lyfts ofta fram som samhällets stora hjältar. Men hur stor nytta gör egentligen våra drivna företagare? Svaret är svårt att mäta.

“Entreprenör” har blivit synonymt med “visionär”, “framgångsrik” och “risktagare”, och ses som en avgörande faktor i att skapa tillväxt i Sverige. Men kanske är entreprenörens roll idag överskattad. 

— De flesta entreprenörer misslyckas, även när det kommer till något ordinärt som att sätta upp en ny restaurang, så går det mesta åt pepparn, säger Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Karl Wennberg säger att av tusen spännande affärsidéer är det bara en som blir ett företag som överlever. Samtidigt så behövs många försök för att få till ett succéföretag som kan lyfta Sveriges tillväxt. Men Karl Wennberg menar att det är svårt att avgöra de nystartade företagens betydelse för landet.

— Ett företag som Spotify har mestadels flyttat sin verksamhet utomlands, de har inte anställt jättemånga människor. Samtliga ICA Maxi-butiker har anställt fler. Så är det viktigt? Det är viktigt i ett indirekt sammanhang, säger han. 

Det kan vara värdefullt att anställda som slutar på Spotify startar nya företag och att företag kan skapa en bra produkt för sina kunder. Men entreprenörskapets effekt på samhället är svårt att mäta.

— Det är svårt på samma sätt som att det är svårt att säga exakt var planetens gränser ligger, vi vet att det finns en riktning, men det är svårt att veta vad de 2000 tidigare startförsöken betyder för ekonomisk tillväxt nästa år eller nästnästa år. Den som löser den knuten kommer få något pris, säger han.