Kina: full plånbok, full kontroll

Hur kan ett land omfamna marknadsekonomins möjligheter och samtidigt försöka utöva full kontroll över befolkningen? Frågan har utforskats av nationalekonomen David Strömberg, i en möjligen oväntad fallstudie: den kinesiska tidningsmarknaden.

Artikeln baseras på ett radioreportage publicerat i samarbete med SNS. Reportaget börjar 26 minuter in i Kapitalet-avsnittet om Salladskungen.

Det är kanske inte vad många tror, men Kina har en superkommersiell mediemarknad. Samtidigt, vilket kan verka paradoxalt, så kontrolleras varenda dagstidning i landet av staten. “De allmänna dagstidningarna ägs av det kinesiska kommunistpartiets partikommittéer”, säger David Strömberg, författaren bakom SNS-rapporten Kinas medier: Politik och ekonomi. 

Det rör sig dock inte om en aktör, utan om en uppsjö politiska kommittéer på central, provinsiell och lokal nivå, och där partiet inbördes konkurrerar om de kinesiska läsarna. Och, ska tilläggas, om annonspengarna. “Det är intressant att tänka på att Kina med en av världens med reglerade och censurerade mediemarknader, samtidigt har världens näst högsta annonsintäkter. Frågan är om man kan uppnå båda de här målen samtidigt?”, säger David Strömberg.

Det här är också en frågeställning i studien som David Strömberg genomfört tillsammans med forskarna Bei Qin och Yanhui Wu. Forskarna mätte sedan innehållet i miljontals artiklar, i 118 tidningar över en tioårsperiod, och studerade hur stor vikt de respektive tidningarna lägger på ekonomiska målen, jämfört med de politiska.

David Strömberg resultat vittnar också om att det knappast är enkelt att verka som redaktör på en kinesisk dagstidning. Studien visar nämligen att ju mer en tidning fokuserar på kommersiellt innehåll, desto mer annonser är det i tidningen. I en marknad där tidningarna konkurrerar om samma läsare, leder dock detta till problem. “Propagandan är bara effektiv om någon läser tidningen. Men vad de kommersiella tidningarna gör är att suga efterfrågan från partitidningarna. Så det finns helt klart en motsats mellan de här två målen”.

Här kan du läsa hela rapporten från SNS.

Jacob Bursell