Betting ska rädda vetenskapen

När Anna Dreber Almenberg återskapade 21 studier från världens mest prestigefyllda tidskrifter hittade hon bara stöd för resultaten i 13 av dem. Nu vill hon ställa allt till rätta – med hjälp av betting.

— Jag tror inte att forskare gör det här medvetet, utan att man lurar sig själv i samma utsträckning som man lurar andra, säger Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, som är en av dem som genomfört studien. Hon pekar på flera metoder som medvetet, eller omedvetet har förvridit de ursprungliga resultaten. P-hackande, att man exkluderar vissa resultat för att nå en högre trovärdighet är ett av exemplen på saker som forskare gör för att nå ett resultat som kan ge genomslag.

Resultaten är oroande, men för att i framtiden kunna förutse vilka resultat som inte går att replikera jobbade Anna Dreber Almenberg och hennes forskningslag med prognosmarknader – marknader där forskare på förhand får slå vad om vilka resultat som är sanna.

— Generellt sett ser vi att forskare är väldigt bra på att förutse vilka resultat som kommer att hålla. De falska resultaten som publicerats, kanske inte är riktigt lika problematiska som vi trott, för många forskare trodde ändå inte på dem, säger Anna Dreber Almenberg.

Nu hoppas Anna Dreber Almenberg nu att man ska kunna använda prognosmarknaderna för att sortera ut vilka resultat som är trovärdiga, och på så sätt använda resurser på ett mer effektivt sätt.

— Det visar att det också är något systematiskt med de här studierna som andra forskare verkligen plockar upp. Det handlar om enkla tumregler kring sannolikhet, säger hon.