Räddningen för parfymbranschen – mer konstnärlighet

När världen kommersialiseras mer och mer går parfymbranschen i motsatt riktning. Där har marknadstänk fått stå tillbaka för ett större konstnärligt utrymme. Resultatet: industrin blomstrar mer än någonsin.

I början av millenniet skedde ett skifte. Parfymörerna började helt plötsligt lämna de stora modehusen, som dominerat branschen i decennier. Trötta på de stora märkenas marknadsfokusering, valde många att starta eget för att kunna fokusera på parfymkonsten. Men istället för att gå under i den strikta marknadslogiken växte de små parfymhusen, och står idag för 20 procent av marknaden.

—Branschen har gått från att ha varit en totalt kommersiellt inriktad industri med modemärkens parfymer och skådespelare som frontat dem, till att betona parfymkonsten och parfymörerna, säger Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Jenny Lanz har drivit ett forskningsprojekt om parfymbranschen, och säger att samspelet mellan de mer konstnärligt inriktade märkena och den ökade ekonomiska framgången är särskilt intressant. De mindre, mer konstnärligt inriktade bolagen står för 70 procent av hela branschens tillväxt, och har helt förändrat parfymlandskapet. 

— Det blir ofta så att det är ekonomi som tar över på de kulturella värdenas bekostnad, eller att kulturen står tillbaka och det slutar vara lönsamt. Här har det varit ett samspel och en korsbefruktning, säger hon.