Vad Walmart har gemensamt med en drogkartell

Det är lätt att tänka på narkotikamarknaden som en parallell värld, där inga av de regler som styr en vanlig marknad går att applicera. Men faktum är att mord, utpressning och rekrytering av gangsters har tydliga ekonomiska förklaringar.

De senaste decenniernas krig mot knark har utspelat sig i fler länder än bara i USA. Kokabusken, vars blad används för att göra kokain, växer i tre länder: Peru, Colombia och Bolivia och landets respektive regeringar har gjort krafttag för att begränsa odlingen. uppskattningsvis hälften av alla världens kokabuskar har eldats upp eller avlövats. Rimligtvis borde priset på slutprodukten, alltså kokain, fördubblats – men så har inte skett.

– Det har att göra med Walmarteffekten, säger Tom Wainwright, journalist och författare till Narconomics, en bok om hur drogkarteller fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Walmarteffekten, också känt som monopsoni, är ett fenomen när en köpare har monopol på efterfrågan. Walmart, världens största företag, har just detta på många av de produkter de köper. Så fungerar också knarkkartellerna, som i regel har utraderat konkurrerande karteller, och således är den enda köpare en kokabladsodlare har att vända sig till.

– Det finns studier som jämför priset på kokablad i områden där man har gjort stora avlövningsansträngningar med områden där ingen avlövning har gjorts. Priserna är desamma, säger Tom Wainwright.