Tillväxtens svårigheter: Vi har (inte riktigt) hela listan!

Viktigare än fred, skatter och försvaret och ett nyckelbegrepp i den politiska debatten. Rimligtvis borde alla vuxna svenskar kunna rabbla svårigheterna med att mäta tillväxt på handens fem fingrar.

Ett valår som detta hör man det i princip hela tiden: tillväxt. När Sveriges Radio gjorde en lyssnarenkät där potentiella väljare fick lista sina viktigaste frågor visade det sig att tillväxt var viktigare än fred, pensionsfrågan och frågan om landsbygden. Det betyder kanske inte att de flesta svenskar skulle acceptera en invasion så länge BNP faktiskt växer, men det ringar ändå in det faktum att tillväxt är en central fråga i den politiska debatten.

Det slog då två ekonomijournalister att de hade lite problem att förklara begreppet. Självklart fanns det enkla svar:

– Tillväxt är hur mycket mer du kan köpa i år jämfört med förra året, säger Pehr Wissén, senior advisor på Swedish House of Finance vid Handelshögskolan, när vi ber om det allra enklaste svaret.

– Om du har en chokladkaka med fem bitar, och så nästa år så har du en chokladkaka med sex bitar nästa år, så är den extra biten tillväxt, svarar Andreas Lennmalm på nationalräkenskaperna, en del av SCB som bland annat mäter just tillväxt.

Men det finns också komplicerade svar. En av nyckelfrågorna handlar om hur man egentligen ska mäta tillväxt. Att man inte kan mäta allt är en utgångspunkt, men de senaste åren har ny teknologi försvårat det ytterligare för nationalekonomer som vill komma så nära ett perfekt tillväxtmått som möjligt.

– Ta värdet av Facebook till exempel. Du betalar ingenting ur fickan, men det har säkert ett stort värde för dig, och det går inte in i måttet. Samtidigt tar de betalt bakvägen genom att sälja din information. Men om du fick säga hur mycket du var villig att betala för att behålla Facebook, så skulle du nog säga att det är värt ganska mycket, men det är otroligt svårt att få svar på den frågan, säger Pehr Wissén.

Facebook tangerar frågan om obetalt hushållsarbete, som länge gäckat nationalekonomer. Det är ett arbete som utförs och som uppenbarligen har ett värde, men som ingen betalar reda pengar för, och som således inte räknas in i BNP.

At ringa in vad tillväxt är blir således svårt. “Tillväxt är hur mycket mer du kan köpa i år jämfört med förra året, borträknat en mängd saker, såsom värdet av Facebook och obetalt hemarbete” är kanske inte snärtigt nog att brodera på en kudde. Pehr Wissén erbjuder en alternativ förklaring:

– Tillväxt är olika saker vi kan mäta. SCB  samlar in statistik över marknadsvärdet på olika saker vi producerar. Hur mycket det ökar från ett år till nästa, det är tillväxt.