Containern

Ekonomisk utveckling förknippas ofta med tekniska framsteg och spektakulära uppfinningar. Men få saker har förändrat vår värld så mycket som en 20 fots plåtlåda.

Det ser inte direkt ut som ett omvälvande tekniskt framsteg. Men containern, denna 20 fot långa legokloss, har faktiskt förändrat hur i princip all handel bedrivs. Ekonomisk utveckling styrs av två saker: produktionskostnad och fraktkostnad. Efter containerns genombrott på 70-talet har man kunnat pressa fraktkostnaderna, vilket ökat marknadens benägenhet att lägga tillverkning i länder där produktionskostnaden är låg. “Många menar att containern har betytt mer för världshandeln än alla internationella handelsavtal som har slutits”, säger Johan Wallén, marknadschef på Stockholms hamnar.

Lyssna på avsnittet i din mobil

Det avgörande är egentligen inte själva containern, utan standardiseringen. Branschen har kunnat bygga en hel logistik kring lådan. Containern går att lasta direkt från en båt till ett tåg, och vidare till en lastbil. Detta har gjort att man har lyckats skala upp frakterna, och strypa kostnaderna. “Vad vi sett de senaste åren är att fartygen bara blir större och större, det har pressat frakterna enormt de senaste åren”, säger Johan Wallén.

De låga fraktpriserna har varit en förutsättning för en snabbare globalisering. Utan containern hade inte integrationen av Ostasien i världshandeln varit möjlig. “Det är drastiskt vad det har inneburit för globaliseringen Frakterna från Ostasien har aldrig varit så låga, och det är en förutsättning för världshandeln idag”, säger Johan Wallén.