Sverige, ett drömland för kreditchefer

Hur vet man om en person kommer betala tillbaka ett lån eller inte?

Artikeln är sponsrad av Lendify

Fördelen med att som fransman arbeta med kreditprövningar i Sverige, är att man kan känna uppskattning över svenskarnas förhållningssätt till ekonomisk information.

När Vincent Kolb lärde känna Sverige och den svenska kreditmarknaden, tyckte han sig först titta in i Big Brother-huset. “UC [ett kreditinformationsföretag] har tillgång till Skatteverkets databas, och har också ett register med alla krediter som en person har. Bank-ID är ganska unikt i världen, och Kronofogdeprocessen fungerar jättebra”, säger Vincent Kolb.

Prenumerera på Kapitalet i din mobil (länk till Apple Podcast)

Eller med andra ord: din privata ekonomi går nästan att läsa som en öppen bok.

Det är ett informationsutbud som hade varit otänkbart, eller åtminstone olagligt, i Vincent Kolbs hemland. Men som kreditchef är det, som han själv säger, en ”dröm”. “Jag tycker det är bra med så mycket information som möjligt för att inte överskuldsätta låntagarna, det är det viktigaste för mig”, säger Kolb.

Men mycket lite talade för att Vincent skulle hamna i den svenska kreditmarknaden. Han kommer från vinregionen Alsace, var datorintresserad som ung, och fick i sinom tid jobb i den tyska elektronikindustrin. I slutet av 90-talet var han med och byggde en av världens första mp3-spelare. “Den hade plats för kanske 10 till 20 låtar, med ett batteri som kunde spela max en timma. Men det var superbra på den tiden”, säger Vincent Kolb, och fortsätter. ”Men det svåra var inte tekniken, det var att sälja den”.

Men vi det laget hade han också insett att han ville arbeta med människor, inte mp3-spelare. I stället sökte han sig till finansbranschen via Stockholms Handelshögskola. Ett par år efter karriärbytet fick han jobb på Citybank i Stockholm, där han för första gången introducerades för ett intellektuellt problem: hur bedömer man människors betalningsförmåga? I det enskilda fallet är det en omöjligt uppgift. En låntagare kan bli av med sitt jobb eller bli sjuk. Det är saker som inte ens en elektroningenjör kan förutse. I stället handlar det om att bedöma sannolikheter. För Vincent Kolb var det en perfekt uppgift. “Det var exakt vad jag ville göra eftersom det är en kombination av finans och teknik, där du bygger processer och modeller för att kunna fatta kreditbeslut”, säger Kolb.

När Citybank sålde sin portfölj blev Vincent Kolb från Alsace kreditchef på bankutmanaren Marginalen, och lärde sig allt om kreditprövningar i takt med att bankens lånestock mer än tvådubblades. Men erfarenheten lärde honom också att han inte var ämnad att arbeta just för en bank. Då hörde han talas om det svenska P2P-låneföretaget Lendify, och slog en signal till grundaren Nicholas Sundén-Cullberg. “Jag ringde och berättade att han behövde mig som kreditchef. Han visste inte att han behövde mig då, men efter två veckor var jag på plats”, säger han.

Vincent Kolbs arbete går idag ut på att se till att investerare på Lendifys plattform får tillbaka sina pengar, och att låntagarna inte lånar mer än vad de kan betala tillbaka. Samtidigt måste mötet med både låntagare och investerare paketeras i en kundvänlig och kostnadseffektiv process. Den börjar med att uppgifter från låntagaren korskörs mot uppgifter i offentliga register, vilket resulterar i en så kallad ”kvar att leva på-kalkyl”. “KALP-kalkylen jämför din inkomst med dina kostnader. Den baseras på uppgifter vi får från kunden, men vi hämtar också in schablonkostnader från exempelvis Finansinspektionen för att inte kunden ska underskatta sina kostnader. Vi tittar bland annat på hur många bilar kunden äger, och hur många barn som bor hemma”, säger Vincent Kolb.

Informationen kompletteras sedan med statistik från UC. “Baserat på var en person bor, hur gammal personen är och så vidare, beräknar UC en sannolikhet på att personen får en betalningsanmärkning inom de kommande tolv månaderna”, säger Vincent Kolb.

I slutändan måste låntagaren passera över hundra kontrollfrågor i Lendifys kreditprövningssystem, innan ett lån kan beviljas. Omkring en på tio ansökningar resulterar i en utbetalning.

Så vad är det värsta som kan hända?

Eftersom utfallet i ett individuellt lån är helt binärt, berättar Vincent Kolb, är ”worst case” att en kund investerar i bara ett lån, som sedan förfaller. Därför rekommenderas alltid långivarna att investera i många olika lån, för att därigenom sprida risken. Det här, menar Kolb, gör en investering i privatlån motståndskraftig även vid svåra förhållanden. “Innan krisen [2009] redovisade bankerna kreditförluster runt 1 procent. Under krisen hade de kreditförluster på mellan 2,5 och 3 procent. Eftersom snittavkastningen i våra kunders portföljer är 6 procent förväntar vi oss, om det händer igen, att våra kunder kan tjäna pengar även om kreditförlusterna ökar från 1 till 3 procent”, säger Kolb.

Jacob Bursell