Dollarns död är kinesiskt bröd

I ett halvt sekel har olja prissatts i dollar, vilket möjliggjort stora underskott i den amerikanska statsbudgeten. Nu gör Kina anspråk på samma fördel.

Är den amerikanska dollarn på dekis? Från våren 2018 handlas oljeterminer på börsen i Shanghai, något som kan betraktas som en subtil offensiv från Kina i kampen om ett ekonomiskt världsherravälde. “Kina importerar mycket olja och säljer mycket produkter som är baserade på olja, som bensin och diesel. De produkterna vill man kunna prissätta i sin egen valuta, så det är en tvåstegsraket”, säger Kjell Aleklett, professor emeritus i fysik och författare till boken En värld drogad av olja.

Lyssna på hela avsnittet i en podd-app

I vilken valuta man köper och säljer saker kan låta som en liten bisak, men frågan blir lite mer komplicerad när det gäller världens viktigaste råvara. Och just olja har sedan 1970-talet handlats i dollar, vilket råkar ha varit oerhört fördelaktigt för den amerikanska staten. Den ställningen, å andra sidan, finns det andra länder som eftertraktar.

Kina kan redan idag köpa sin olja av Ryssland och Venezuela i Yuan, men sägs på sikt vilja kunna köpa även av den stora oljeexportören Saudiarabien, som på 1970-talet slöt ett avtal med USA om att prissätta sin olja i dollar. “Kina har erbjudit Saudiarabien att bli delägare i kinesiska oljeraffinaderier. Det är smart, för om oljeproduktionen minskar, kommer Saudiarabien vilja exportera till sina egna raffinaderier i första hand. Om man nu har så täta handelsrelationer, så finns det ingen anledning att blanda in dollar”, säger Kjell Aleklett.

Lyssna på hela avsnittet i en podd-app

Kommer alla pengar bli värdelösa?