Går det att bräcka Blocket?

Om storlek är en förutsättning för att kunna växa – kan man någonsin slå den som etablerat sig på toppen?

För att kunna etablera till exempel en marknadsplats, eller något annat som är bygger på att människor interagerar med varandra, är man beroende av nätverkseffekter. I princip går det ut på att ju fler människor som använder tjänsten, desto mer användbar är den.

Men om bara de stora tjänsterna är användbara, går det någonsin att bräcka en bjässe?

— På breda marknadsplatser med många annonser kan det vara svårt att etablera sig som nummer två, säger Martin Frey.

Han, om någon, borde veta. Martin Frey har varit VD för Blocket, och lett flera etableringar av internationella upplagor av Blocket.

— Vi var aldrig oroliga för blocketkopior, däremot om det kommer en helt ny teknologi, om bilarna säljer sig själva om några år, det kan vara en utmaning, men det är svårt att spekulera i idag, säger Martin Frey.

Samtidigt har Facebook, ett annat företag som förlitar sig på nätverkseffekter, blivit en allt tydligare utmanare med sin tjänst Marketplace.

— Det Facebook har är ett enormt användande. Men Facebook är mycket annat också, inte bara en marknadsplats, det gäller att mycket annat på plats för att få en fungerande marknad.