20 miljoner paket om dagen – så tar UPS kortaste vägen

En ständigt växande näthandel gör det centralt för transportföretagen att kunna köra den kortaste vägen till kunden. Hur det ska gå till är dock en av matematikens olösta gåtor.

Logistikföretagen UPS har 200 chaufförer i Sverige som tillsammans kör 3 000 mil om dagen. Globalt levererar företaget 20 miljoner artiklar per dygn. Så att kunna köra den kortaste vägen har betydelse för både miljön och för UPS aktieägare. Ett nytt ruttoptimeringssystem, Orion, ska hjälpa till med det. “För en rutt på 120 stopp på en dag beräknar systemet cirka 200 000 olika leveransalternativ, och väljer det mest effektiva, säger Lotta Söderström”, marknadsdirektör på UPS i Norden.

Ändå är det bara en bråkdel av alla möjliga alternativ. Bara vid 10 stopp finns det teoretiskt 3,6 miljoner olika resvägar, och utmaningen i att hitta den kortaste rutten har i matematiken döpts till handelsresandeproblemet. “Det är en handelsresande som ska besöka ett antal städer och kan göra det i vilken ordning som helst. Frågan är vilken ordning som gör att sträckan blir så kort som möjligt, säger Johan Håstad”, professor i teoretisk datalogi på KTH.

Fortfarande har man inte inom matematiken kunnat utveckla en generell metod som löser problemet, och det är därför som UPS kommer ”nöja sig” med att utforska 200 000 olika alternativa resvägar. “När systemet är implementerat i USA kommer det minska körsträckan med sexton miljoner mil per år”, säger Lotta Söderström.