Lean – från Toyota till Sjöstadsskolan

Från Toyotas bilfabriker till den svenska välfärden. På Sjöstadsskolan i Stockholm används verksamhetsstrategin ”lean” för att hålla ordning i arbetet. Men kan en filosofi verkligen tillämpas i så vitt skilda verksamheter?

“För oss är lean att systematisera och strukturera saker. Det ska finnas processer för hur man går till väga i frågor som ofta dyker upp”, säger Johanna Jonegård, biträdande rektor på Sjöstadsskolan.

Men hur kunde näringslivets managementfilosofier leta sig in i en kommunal grundskola i Hammarby Sjöstad? Det handlar, menar Johanna Jonegård, om att få ut mer tid till undervisning.”Det går inte att ersätta ett samtal mellan pedagog och elev med en process, eller ett system. Tanken är att det ska frigöras mer tid till de samtalen”, säger hon.

Efter andra värdskriget genomgick den japanska biltillverkaren Toyota en kris, och led brist på både råvaror och kapital. Det tvingade ledningen att fokusera på det som kunderna verkligen ville ha, och inget annat. Sedan försökte de hitta ett sätt att tillgodose det behovet. “När man gjorde en studie många år senare så märkte man hur Toyota slog alla andra i produktivitet och effektivitet. Och när man tittade på vad de gjorde så hade de mindre fabriker, mindre lager och hade inte lika mycket teknologi”, säger Niklas Modig, som forskar om lean på Handelshögskolan i Stockholm.

Enligt Niklas Modig kan tänket bakom lean tillämpas i alla möjliga tänkbara verksamheter. Men inte genom att fokusera på vad man gör, utan varför. “Det handlar om helteten, om lagarbete och om att tillsammans skapa en verksamhet som tillgodoser kundens behov”, säger han.