Finns det plats för alla hotell?

Det byggs hotell som aldrig förr, men vem ska bo i alla rum? Åsa Secher träffar en hotelldirektör, en branschanalytiker och en entreprenör som vill stöpa om branschens spelregler.

Mycket har gått hotelloperatörernas väg de senaste åren. Det internationella resandet har nästan fördubblats sedan millennieskiftet enligt siffror från UNWTO, FN:s turismorgan. Dessutom råder högkonjunktur, vilket gynnar affärsresandet. “Innan 2013 hade beläggningsgraden aldrig legat över 51 procent på hotellmarknaden totalt, nu är den uppe i 58. Det är unikt”, säger Björn Arnek, avdelningschef på branschorganisationen Visita.

Men om 58 procent är en historiskt hög beläggningsgrad, så visar det också på något annat: att stora ytor i svenska och utländska städer, högkonjunkturen till trots, står helt outnyttjade.Så varför byggs det då hela tiden fler hotell?

– Globalt sett är beläggningsgraden 60 procent, och det betyder att 40 procent av alla rum står tomma, säger Sammy Pergament, vd för svenska Dib Hotel.

Företagets idé är att via nätauktioner sälja de kvarvarande rummen till ett lägre pris, men utan att hotellen ska behöva skylta med realisationen. Haken? Kunden får inte veta vilket hotell han eller hon har bokat förrän reservationen är klar.