Popcornkungen från Lidköping

Nästan allt popcorn som säljs på svenska biografer och arenor kan spåras till en och samma entreprenör i Lidköping. Kapitalet åkte till Vänerns strand för att höra hur det är möjligt.

Per Sundlings bolag omsätter i dag närmare 80 miljoner kronor per år, något som allt att döma gör honom till Sverige okrönte popcornkung. Men hur kunde det bli så här? Hur kan en person i det närmaste få monopol på något så tillsynes enkelt som popcorn? Per Sundling var i slutet av 1980-talet en tillsynes vanlig småbarnspappa från västkusten. Han arbetade med flygfrakt på Landvetter för Air France, när han plötsligt hörde talas om hur danskarna – när de hyrde videofilm – också köpte med sig hem 10 liter popcorn. ”Det var förstås en överdrift, men jag sög i mig det där. På den här tiden hyrde man film i videobutik, och jag tyckte det var lustigt att det inte kom till min videobutik i Göteborg. Så då föddes idén att man kanske skulle kunna göra något åt det där”, säger Per Sundling till Kapitalet. När slumpen sedan förde honom tillbaka till hemstaden Lidköping, inrättade han ett kontor i hallen, satte på sig skjorta och slips, och lyfte på telefonen. Det blev början på nu nästan trettio års arbete.