Vad är problemet med hyresmarknaden?

Varför är det så svårt att hitta lediga hyresrätter? I veckans avsnitt träffar vi nationalekonomen Hans Lind som ägnat en karriär åt den svenska bostadsmarknaden. Nu berättar han hur dagens system växte fram, och vad nationalekonomin ser för lösning på marknadens problem.

Det råder stor kontrast mellan dagens hyresmarknad och 1990-talets överflöd, då till och med en stockholmare hade möjligheten att välja mellan lediga lägenheter. Förhållandet är nu omvänt. Och i den mån en marknad syftar till att det vid varje tidpunkt ska finnas lediga lägenheter, så fungerar den i Sverige inte särskilt väl. Det menar Hans Lind, pensionerad professor i nationalekonomi vid KTH. “Det är svårt att hitta någon marknad i världen som fungerar sämre ur det kriteriet”, säger Lind. Men hur blev det så här, och varför är positionerna i samhället så oerhört låsta? I veckans avsnitt av Kapitalet reser vi tillbaka till efterkrigstiden, och sedan framåt igen till idag.