“Köttkvarnen” en svensk succé

Sedan 1948 tillverkar Sverige ett av världens mest populära granatgevär, och med en affärsmodell som för tankarna till rakhyvlar och kaffekapslar. ”Det är mycket pang för pengarna”, säger den pensionerade översten och Bosnienveteranen Ulf Henricsson.

Möjligen är det enkelheten som gjorde skillnaden: Ett stuprörsliknande rör – en meter långt och tio kilo tungt, med räfflad insida. ”Det är ett lätt vapen och det är slagkraftigt. Det är mycket pang för pengarna helt enkelt”, säger Ulf Henriksson, en pensionerad överste i svenska armén. Han utvecklar: ”För ett rimligt pris får man en hög verkan”.

Han förefaller inte vara ensam om den åsikten. Nästan 70 år efter lanseringen sägs vapnet ha exporterats till ett fyrtiotal länder, och fortfarande bygger det på samma enkla principer. Nyligen gjordes det till standardutrustning i det amerikanska infanteriet – en affär som åtminstone hypotetiskt kan omfatta upp emot 20 miljarder kronor över tid. Hypotetiskt, eftersom tillverkaren Saab inte har velat ställa upp på några intervjuer.

Carl Gustaf utvecklades av Försvarets Fabriksverk och togs i bruk 1948. Med åren blev geväret ett tydligt uttryck för svensk försvarsindustris framgångar, men också för de kontroverser som inte sällan har kantat internationella vapenaffärer. Dessutom blev det snart föremål för omstöpningen av svensk industri. Förvarets Fabriksverk gick tids nog upp i den statliga förvarsindustrikoncernen Celsius, som sedan börsnoterades 1993. Sex år senare köptes bolaget ut av Saab.

Trots att Carl Gustaf har exporterats till stora delar av världen finns det inga lättillgängliga uppgifter om hur affären runt vapensystemet ser ut. Dokument från det amerikanska försvarsdepartementet ger dock vid handen att USA har budgeterat för omkring 20 000 dollar per gevär, samt runt 1 500 dollar per granat – dock utan att ange vilken granattyp som avses. Då vapnet sägs kunna avfyras upp till 1 000 gånger, är det en affär som potentiellt kan vara värd 13 miljoner kronor per granatgevär –exklusive övningsutrustning. Det tyder också på att Saab har hittat en affärsmodell som för tankarna till Nespresso: Den långsiktiga intjäningen sitter i ammunitionen, inte i själva geväret.

För Saab är dock Carl Gustaf en förhållandevis liten affär. Carl Gustaf säljs inom ramen för affärsområdet Dynamics, vars omsättning motsvarar en knapp fjärdedel av koncernens intäkter. Men på marginalen bidrar det troligtvis till marknadens tillsynes positiva syn på bolaget – något som ofta motiveras med en allt mer ”osäker omvärld”.

Bildkälla: Hans Berggren / Saab