“Jag hade bundit räntan på 10 år”

I tjugo år gjorde han karriär som obligationshandlare på Wall Street. Nu är han “hemma” igen, och förslår att vi svenskar omgående binder våra räntor.

Sean George gästade Kapitalet den 27 mars 2017. Här är ett par frågor om bostadsmarknaden som inte kom med i programmet.

1981 var räntan på en amerikansk 10-årig obligation över 15 procent. För inte allt för länge sedan understeg den 1 procent. Hur anmärkningsvärt är det?

Det är en bubbla. Men tåget har lämnat slutstationen och räntan är på väg upp. Nu har vi inflation i Sverige, Tyskland, USA och till och med i Spanien. QE [kvantitativa lättnader] är på väg att ta slut. Det är så det ser ut. Och Europa är illa förberett. Det blir en intressant tid framöver, för det fanns ingen kurs på Handels som hette “Så hanterar du minusräntor”. Man kan spekulera, men ingen vet.

När du efter tjugo år i den internationella kreditmarknaden tittar på den svenska fastighetsmarknaden, vad ser du?

Huspriserna jämfört med disponibel inkomst i Sverige är högst i Europa. Svensken är mer skuldsatt än på 200 år. 70% har rörlig ränta. Fastighetsbolagen har kort duration på lånen. Jag hyr. Jag äger ingenting i Sverige. Det är helt felprissatt. Att tjäna pengar för att betala av de här lånen… jag tror att det är ett jätteproblem… Den amerikanska femåringen handlas strax över 2 procent. De tre sista fastighetsbolagen i Sverige som kom ut med emissioner har lånat på under 1,5 procent. Låt det sjunka in. Amerikanska staten lånar pengar till 2 procents ränta. Svenska fastighetsbolag lånar pengar till 1,5 procent. Är det hållbart? Eller är det inte hållbart?

Betraktar marknaden alltså risken som större i amerikanska statspapper än i svenska obligationer?

Nej, det finns för många köpare och för lite obligationer. Men lånekostnaderna som svenskarna har kommer att gå upp. Tittar man på en graf över den amerikanska tioåriga statsobligationer under 100 år, och jämför den med den svenska, så är de väldigt, väldigt lika. Så att tro att det finns ett “force field” över Sverige som gör att räntan inte kan gå upp, det tror inte jag på. Jeffrey Gundlach, “the bond king”, säger att det inte är orimligt att tro att den amerikanska tioåriga obligationen är på 6 procent 2020. Om USA är på 6 procent, då lovar jag att Sverige inte är på 0,5. Jag lovar. Billiga pengar är slut.


Vad händer i Sverige om räntorna går upp?

Det blir problem. Konsumtionen går ned. Jag tycker att svenskarna ska binda lånen på så lång tid som möjligt. När jag är ute och föreläser får jag ofta frågan ’ska jag binda mina lån’. Mitt svar är, ‘om en halv procent gör att du måste ställa den frågan, så kanske du snarare borde sälja ditt hus’. Men bind lånen på 5 år. Jag hade bundit på 10 år.

Kan man se likheter mellan Sverige idag och USA före finanskrisen?
Ja, det är att folk tror att fastighetspriserna inte kan gå ned. Att folk är väldigt belånade. Men bankerna är skyddade här. I USA kunde du posta lägenhetsnycklarna till banken. Fem år senare var du fri, utan skulder. I Sverige följer de med dig till döden. Svenska folket är mer belånat än någonsin, räntorna är lägre än någonsin, 70% rörliga lån, jag tycker inte att det är ett bra scenario.

I boken Big Short får man följa ett par personer som spekulerar i att bostadspriserna skulle falla. Kan man göra samma sak i Sverige?

Nej, jag har försökt. Jag gick till en av storbankerna och frågade om jag kunde få låna lite fastighetsobligationer och blanka dem, därför jag tycker att det är en enkel trade. Men du kan inte låna dem. I USA finns en jättemarknad. Enda sättet är att blanka aktierna, men de är väldigt volatila.