Står du för billigt?

Politikernas långlivade iver att reglera antalet parkeringsplatser kan ha gjort det för billigt att parkera. Nu höjs röster för att trafikinfarkten i stället borde hanteras av den fria marknaden.

Det finns säkerligen en och annan som inte håller med, men det först fram tillsynes goda argument för att det helt enkelt är för billigt att parkera. Frågan är långt ifrån ny. Forskare har i decennier pekat på att politikernas krav på näringslivet att för varje bostad och kontor även uppföra ett visst antal parkeringsplatser har resulterat i en indirekt subvention av bilåkandet. Konsekvenserna beskrivs dessutom som värre än att frustrerade bilister cirkulerar i staden i jakt på tomma platser. Därtill anses “parkeringstvånget” förstöra markvärden och resultera i artificiellt höga byggkostnader.

Lösningen?

I januari föreslog två debattörer i Svenska Dagbladet att politikerna helt borde ta handen ifrån den svenska parkeringsmarknaden: Avskaffa boendeparkering, ta bort parkeringsnormerna och sälj de kommunala parkeringsbolagen. Dessutom, i förlängningen, hägrar en stad där priset på parkeringar sätts av marknaden. “Vi förväntar oss att priserna stiger i attraktiva lägen, och att de i vissa fall kan tänkas sjunka”, säger Sara Johansson, infrastrukturstrateg och grundare av organisationen Happy Sweden.

Det vore inte första gången. I Tokyo är parkeringsmarknaden helt avreglerad, och i San Fransisco har man testat en differentierad prissättning av 7 000 parkeringsplatser – något som har lett till att priserna både har stigit och fallit.