Bli en Wallenbergare, på steroider

Amerikanska Lending Robot har utvecklat en mjukvara som i praktiken förvandlar privatpersoner till banker. Det bakomliggande fenomenet – “market place lending” – börjar nu bita sig fast även i Sverige.

När fransmannen Emmanuel Marot hade sålt sitt bolag och bosatt sig i USA, började han intressera sig för ett nytt fenomen. Med hjälp av tjänsten Lending Club kunde han låna ut stora summor pengar till andra privatpersoner. I retur betalade de upp emot 10 procent i årlig ränta, i en tid när marknadsräntorna dalade mot noll. Men det var en idé som hade vissa problem.

“I stället för att låna 25 000 dollar till en person, så vill du låna 25 dollar till 1 000 personer. Det ger en väldigt stabil avkastning, men det kräver också att du skickar in 1 000 ordrar i marknaden”, säger Emmanuel Marot.

För att lösa problemet byggde han ett program – ett program som med tiden har vuxit till ett helt företag. Lending Robot, vilket är ett talande namn, hjälper nu företag och rika privatpersoner att bygga optimerade portföljer av krediter till privatpersoner. Med andra ord förvandlar han människor till banker.

Market place lending, som fenomen, är omkring tio år gammalt. Idén går ut på att koppla samman människor med pengar över med människor som behöver låna. För låntagaren uppstår ett alternativ till bankerna; för långivaren ett nytt investeringsslag vars avkastning inte korrelerar med börsen. (Folk betalar i regel ränta på lån även om börsen faller).